English Tamil Malay

நிபோங் தெபால் அக்7-நிபோங் திபால் மக்கள் சக்தி தொகுதி தலைவர் மாஸ்டர் கவிகுகுமார் பினாங்கு பாரம்பரிய சமூக நல இயக்க தலைவர் சுமதி மற்றும் இயக்க உரிப்பினர்களிடம்  கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்துகொண்டனர்.

இரு வழி ஒத்துழைப்பின் வழியாக விரைவில் நிபோங் தெபால் சி மார்ட்டில் இரத்ததான முகம் ஒன்று ஏற்று நடத்தக் கலந்துரையாடலில் இணக்கம் காணப்பட்டதாக கவிக்குமார் கூறினார்.

 98 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *