English Tamil Malay

ஜூரு

பினாங்கு மாநில இந்திய மேம்பாட்டுக் கழக சார்பில் 200 உணவு பொட்டலம் வழங்கியது.

ஜூரு ஆக 15-பினாங்கு மாநில இந்திய மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் தலைவர் திரு பாலன் முனியாண்டி தலைமையில் இயக்க பொறுப்பாளர்களின்ஆதரவோடு, வீட்டை விட்டு வெளியேற முடியாமல் வருமானத்தை இழந்து…

பினாங்கு மாநில எம்ஜிஆர் மறுமலர்ச்சி முன்னேற்ற மன்றம் சார்பில் 170 குடும்பங்களுக்கு பொருளுதவி.

ஜூரு ஆகஸ்ட் 12-பினாங்கு மாநில  எம்ஜிஆர் மறுமலர்ச்சி முன்னேற்ற மன்றம் சார்பில் 170 குடும்பங்களுக்கு பொருளுதவி வழங்கப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சி  மன்ற தலைவர் டாக்டர்.எல்.ஆர்.சிவபாலன் அவர்களின் தலைமையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. கோவிட்…